Return

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we u zo snel mogelijk een passende oplossing.

Retourverzending

Voor uw retourverzending gebruikt u het volgende adres:
Robo Service Centre
Mijnbouwstraat 120
2628 RX Delft

Wilt u het volgende meesturen?
- een kopie van de factuur
- het product dat u retour stuurt
- de reden van uw retourzending (optioneel), dit helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Retourzendingen zijn voor eigen risico. Dit houdt in dat Robo Service Centre niet aansprakelijk is voor het zoekraken of voor beschadiging van retour gestuurde artikelen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Afhandeling

Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen gaan wij over tot de verwerking. De retourafhandeling doen wij binnen 14 dagen nadat wij uw retourzending hebben ontvangen. Afhankelijk van de reden om een product retour te sturen, kan deze bestaan uit:
- een vervangend exemplaar toezenden;
- de factuur crediteren;
- het factuurbedrag terugstorten. Dit zullen wij doen binnen een termijn van 14 dagen.

Redenen voor retourneren

Redenen om een product retour te sturen:
- het is beschadigd;
- het is een misdruk.
- het is te laat geleverd;
- u heeft het niet besteld.
- u heeft het verkeerde besteld;
- het voldoet niet aan uw verwachting (het zogenaamde herroepingsrecht).
Uitzonderingen op het recht op retour zijn:
- software en luisterboeken waarvan u verpakking heeft geopend;
- digitale producten (downloads) waarvan u de download gestart heeft. Zodra u uw download opent gaat u akkoord met de levering van de download binnen de 14 dagen bedenktermijn en ziet u af van het herroepingsrecht;

Vragen?

Robo Service Centre is maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar op +31 (0) 15 760 1600. U krijgt dan direct een van onze medewerkers aan de lijn. U kunt ook mailen naar info@roboservicecentre.com.