Privacy

PRIVACY STATEMENT VAN FORFUTUREPRESIDENTS.COM
forfuturepresidents.com is een onderdeel van RoboValley te Delft. Dit privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe forfuturepresidents.com omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven. forfuturepresidents.com verstrekt nimmer adresgegevens aan derden, tenzij dit voor de naleving van de overeenkomst noodzakelijk is (bijvoorbeeld PostNL).

Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de bezoekers geen cookies accepteert is het niet mogelijk via de normale bestelprocedure van forfuturepresidents.com te bestellen. Uiteraard is bestellen via andere communicatiekanalen, zoals telefoon, fax, email, wel mogelijk.

Op forfuturepresidents.com worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door forfuturepresidents.com worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Onze aanmeldingsformulieren vragen klanten die boeken willen bestellen ons te voorzien van informatie, zoals naam, adres, email en functie. In het geval u één van onze producten aanschaft, zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken.

Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van forfuturepresidents.com. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.

forfuturepresidents.com maakt gebruik van zichtbare en onzichtbare beveilingstechnieken, onder meer om te voorkomen en te kunnen signaleren en loggen dat content van forfuturepresidents.com wordt gekopieerd en openbaar gemaakt zonder dat hiervoor toestemming is verleend. Informatie die hieruit wordt verkregen kan worden gebruikt om aan te tonen dat content is gekopieerd zonder dat hiervoor toestemming is verleend.

Ten behoeve van het watermerk bewaren wij uw Naam- en adresgegevens. En wij zullen deze bij geconstateerd misbruik doorgeven aan door ons aangewezen instanties om misbruik te voorkomen en handhaving van de auteursrechten te waarborgen.

forfuturepresidents.com gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.

forfuturepresidents.com zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen. Tevens kan de bezoeker online, telefonisch, per fax, email of schriftelijk zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact opnemen met info@roboservicecentre.com. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen het bovengenoemde gebruik van uw adresgegevens. U kunt dit kenbaar maken door middel van een e-mail naar info@roboservicecentre.com.